4 11, 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 8/11/2016

04/11/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

31 10, 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4/11/2016

31/10/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

 

6 10, 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13/10/2016

06/10/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

23 08, 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30/8/2016

23/08/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

9 08, 2016

Ανακοίνωση – ΚΤΕΛ

09/08/2016|Διάφορα, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

4 08, 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 8/8/2016

04/08/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

28 07, 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 3/8/2016

28/07/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

23 06, 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28/6/2016

23/06/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

 

17 06, 2016

Ανακοινώσεις – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

17/06/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

2 06, 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 6/6/2016

02/06/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|