30 03, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30/03/2015|Οικονομική Επιτροπή|

27 03, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27/03/2015|Οικονομική Επιτροπή|

2 03, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

02/03/2015|Οικονομική Επιτροπή|

21 02, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21/02/2015|Οικονομική Επιτροπή|

5 02, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

05/02/2015|Οικονομική Επιτροπή|

20 01, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20/01/2015|Οικονομική Επιτροπή|

16 01, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (14-01-2015)

16/01/2015|Οικονομική Επιτροπή|

9 01, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

09/01/2015|Οικονομική Επιτροπή|