5 08, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (29-07-2015)

05/08/2015|Οικονομική Επιτροπή|

5 08, 2015

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

05/08/2015|Οικονομική Επιτροπή|

13 07, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13/07/2015|Οικονομική Επιτροπή|

26 06, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26/06/2015|Οικονομική Επιτροπή|

16 06, 2015

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16/06/2015|Οικονομική Επιτροπή|

8 06, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

08/06/2015|Οικονομική Επιτροπή|

27 05, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27/05/2015|Οικονομική Επιτροπή|

20 05, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20/05/2015|Οικονομική Επιτροπή|

15 05, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15/05/2015|Οικονομική Επιτροπή|

8 05, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

08/05/2015|Οικονομική Επιτροπή|