20 03, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (11-03-2015_Πρακτικό_Νο_5)

20/03/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

20 03, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (19-03-2015_Πρακτικό_Νο_2)

20/03/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

16 03, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (11-03-2015)

16/03/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

13 03, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων (12-03-2015_Πρακτικό_Νο_4)

13/03/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

11 03, 2015

Αποφάσεις Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. (10-03-2015)

11/03/2015|Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π|

11 03, 2015

Αποφάσεις Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. (29-01-2015)

11/03/2015|Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π|

11 03, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (10-03-2015)

11/03/2015|Λιμενικό Ταμείο|

11 03, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (26-02-2015)

11/03/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

11 03, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας (09-03-2015_Πρακτικό_Νο_5)

11/03/2015|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

10 03, 2015

Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας (09-03-2015)

10/03/2015|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|