17 04, 2015

Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας (07-04-2015)

17/04/2015|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

17 04, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (24-02-2015)

17/04/2015|Οικονομική Επιτροπή|

16 04, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (06-03-2015)

16/04/2015|Οικονομική Επιτροπή|

16 04, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (09-02-2015)

16/04/2015|Οικονομική Επιτροπή|

7 04, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (01-04-2015)

07/04/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

7 04, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (03-04-2015)

07/04/2015|Οικονομική Επιτροπή|

27 03, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας (26-03-2015_Πρακτικό_Νο_7)

27/03/2015|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

27 03, 2015

Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας (26-03-2015)

27/03/2015|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

27 03, 2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (19-03-2015)

27/03/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

26 03, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας (24-03-2015_Πρακτικό_Νο_6)

26/03/2015|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|