6 03, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/03/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

21 02, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

21/02/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

17 02, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (10-02-2015)

17/02/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

6 02, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/02/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

4 02, 2015

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

04/02/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

20 01, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (16-01-2015)

20/01/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

15 01, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15/01/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|