15 02, 2018

Συνεδρίαση συμβουλίου ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 20/02/2018

15/02/2018|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

3 12, 2017

Συνεδρίαση συμβουλίου ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 05/12/2017

03/12/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

23 11, 2017

Συνεδρίαση συμβουλίου ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 28/11/2017

23/11/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

22 09, 2017

Συνεδρίαση συμβουλίου ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 26/09/2017

22/09/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

 

21 08, 2017

Συνεδρίαση συμβουλίου ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 25/08/2017

21/08/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

 

6 07, 2017

Συνεδρίαση συμβουλίου ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 11/07/2017

06/07/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

21 06, 2017

Συνεδρίαση συμβουλίου ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 27/06/2017

21/06/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

2 06, 2017

Συνεδρίαση συμβουλίου ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 09/06/2017

02/06/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

24 05, 2017

Συνεδρίαση συμβουλίου ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 26/05/2017

24/05/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

19 05, 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 22/05/2017

19/05/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|