14 07, 2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 18/7

14/07/2016|Λιμενικό Ταμείο|

7 07, 2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 11/7

07/07/2016|Λιμενικό Ταμείο|

23 06, 2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 29/6

23/06/2016|Λιμενικό Ταμείο|

28 05, 2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 31/5

28/05/2016|Λιμενικό Ταμείο|

28 04, 2016

Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χώρων αιγιαλού

28/04/2016|Διάφορα, Λιμενικό Ταμείο|

22 04, 2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 27/4

22/04/2016|Λιμενικό Ταμείο|

24 03, 2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 28/3

24/03/2016|Λιμενικό Ταμείο|

17 03, 2016

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 21/3/2016

17/03/2016|Λιμενικό Ταμείο|

11 03, 2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 16/3

11/03/2016|Λιμενικό Ταμείο|

29 01, 2016

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

29/01/2016|Λιμενικό Ταμείο|