13 03, 2015

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

13/03/2015|Λιμενικό Ταμείο|

11 03, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (10-03-2015)

11/03/2015|Λιμενικό Ταμείο|

9 03, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

09/03/2015|Λιμενικό Ταμείο|

26 02, 2015

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

26/02/2015|Λιμενικό Ταμείο|

25 02, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (11-02-2015)

25/02/2015|Λιμενικό Ταμείο|

9 02, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

09/02/2015|Λιμενικό Ταμείο|

28 01, 2015

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

28/01/2015|Λιμενικό Ταμείο|