21 01, 2016

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

21/01/2016|Λιμενικό Ταμείο|

24 12, 2015

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

24/12/2015|Λιμενικό Ταμείο|

18 12, 2015

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ»

18/12/2015|Λιμενικό Ταμείο|

23 11, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

23/11/2015|Λιμενικό Ταμείο|

14 10, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

14/10/2015|Λιμενικό Ταμείο|

30 09, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

30/09/2015|Λιμενικό Ταμείο|

17 06, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

17/06/2015|Λιμενικό Ταμείο|

8 06, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

08/06/2015|Λιμενικό Ταμείο|

3 04, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

03/04/2015|Λιμενικό Ταμείο|

27 03, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

27/03/2015|Λιμενικό Ταμείο|