22 11, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 22/11/2017

22/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|

18 11, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 20/11/2017

18/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|

 

10 11, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 14/11/2017

10/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|

8 11, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 09/11/2017

08/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|

3 11, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 07/11/2017

03/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|

2 11, 2017

Πρόσκληση για διεξαγωγή δημοπρασίας 06/11/2017

02/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|

19 10, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 23/10/2017

19/10/2017|Οικονομική Επιτροπή|

13 10, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 17/10/2017

13/10/2017|Οικονομική Επιτροπή|

 

14 09, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 18/09/2017

14/09/2017|Οικονομική Επιτροπή|

1 09, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 07/09/2017

01/09/2017|Οικονομική Επιτροπή|