24 08, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28/08/2017

24/08/2017|Οικονομική Επιτροπή|

     

18 08, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 18/08/2017

18/08/2017|Οικονομική Επιτροπή|

7 08, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 11/08/2017

07/08/2017|Οικονομική Επιτροπή|

   

2 08, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 02/08/2017

02/08/2017|Οικονομική Επιτροπή|

24 07, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28/07/2017

24/07/2017|Οικονομική Επιτροπή|

7 07, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 11/07/2017

07/07/2017|Οικονομική Επιτροπή|

3 07, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 03/07/2017

03/07/2017|Οικονομική Επιτροπή|

23 06, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 27/06/2017

23/06/2017|Οικονομική Επιτροπή|

           

13 06, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16/06/2017

13/06/2017|Οικονομική Επιτροπή|

             

2 06, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 06/06/2017

02/06/2017|Οικονομική Επιτροπή|