1 06, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 01/06/2017 13:00

01/06/2017|Οικονομική Επιτροπή|

1 06, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 01/06/2017 11:00πμ

01/06/2017|Οικονομική Επιτροπή|

30 05, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 30/05/2017

30/05/2017|Οικονομική Επιτροπή|

19 05, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 23/05/2017

19/05/2017|Οικονομική Επιτροπή|

 

15 05, 2017

Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15/05/2017

15/05/2017|Οικονομική Επιτροπή|

5 05, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 09/05/2017

05/05/2017|Οικονομική Επιτροπή|

24 04, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28/04/2017

24/04/2017|Οικονομική Επιτροπή|

 

21 04, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 21/04/2017

21/04/2017|Οικονομική Επιτροπή|

12 04, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 12/04/2017

12/04/2017|Οικονομική Επιτροπή|

6 04, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 10/04/2017

06/04/2017|Οικονομική Επιτροπή|