31 01, 2017

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

31/01/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

27 01, 2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 2 της 25ης Ιανουαρίου 2017

27/01/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

 

23 01, 2017

Δημοτικό Συμβούλιο Απόφαση Αριθμός 379

23/01/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

20 01, 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 25η Ιανουαρίου 2017

20/01/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

20 01, 2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 13-1-2017

20/01/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

11 01, 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 13/1/2017

11/01/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

23 12, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 30/12

23/12/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

16 12, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 21/12

16/12/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

 

2 12, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 7/12

02/12/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

[...]

24 11, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28/11

24/11/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|