16 11, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 18/11

16/11/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

15 11, 2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

15/11/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

14 11, 2016

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 16/11

14/11/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

14 11, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 16/11

14/11/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

10 11, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 10/11

10/11/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

20 10, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24/10

20/10/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

29 09, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3/10

29/09/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

16 09, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 21/9

16/09/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

1 09, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 5/9

01/09/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

24 08, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 29/8

24/08/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|