19 05, 2016

Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23/5

19/05/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

15 05, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 16/5

15/05/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

 

20 04, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 25/4

20/04/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

1 04, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 6/4

01/04/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

19 03, 2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 25/1

19/03/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

17 03, 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 21/3/2016

17/03/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

17 03, 2016

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

17/03/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

11 03, 2016

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 16/3

11/03/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

4 03, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 9/3

04/03/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

25 02, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 29/2/2016

25/02/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|