4 08, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 9/8

04/08/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

27 07, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 1/8

27/07/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

14 07, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 18/7

14/07/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

       

28 06, 2016

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 29/6

28/06/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

27 06, 2016

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 27/6

27/06/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

13 06, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 17/6

13/06/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

9 06, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 13/6

09/06/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

   

1 06, 2016

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 31/5

01/06/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

19 05, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 23/5

19/05/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

19 05, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24/5

19/05/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|